Schade

Digitaal melden per email

Scan het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier en de originele nota's en stuur dit naar claims@aonstudentinsurance.com. Verzend je claim in deze volgorde:

  • 1. Declaratieformulier
  • 2. Nota's

Schade melden per post

Als je niet de mogelijkheid hebt om te scannen, stuur dan het origineel van je volledig ingevulde schadeformulier samen met de originele nota's per post.

Aon
International People Mobility
Postbus 1005
3000 BA Rotterdam


Aon verwerkt je claim binnen vijf werkdagen. Door seizoensdrukte kan dit iets oplopen. Je krijgt een schriftelijke bevestiging over de afhandeling van je declaratie. Het geld wordt binnen 10 werkdagen na de afhandeling van de schade overgemaakt op je bankrekening.

Belangrijk: je dient de originele facturen te bewaren tot een jaar nadat je de claim hebt ingediend, omdat Aon je kan vragen om de originele facturen op te sturen.

Hieronder vind je nadere instructies per verzekeringsrubriek.

Medische kosten

De kosten van een bezoek aan arts of ziekenhuis, kan jouw zorgverlener rechtstreeks bij Aon declareren. Jij hoeft dus niets voor te schieten; Aon betaalt de kosten rechtstreeks aan de arts of het ziekenhuis.

Andere medische kosten betaal je eerst zelf. Daarna vul je het declaratieformulier in en voeg je de originele nota's bij. Je kunt je declaratie op de eerdergenoemde manieren toezenden. Gaat het om medische kosten voor psychotherapie of langdurige fysiotherapie, dan moet je ook een indicatie en een behandelplan van de behandelende arts meesturen.


Aansprakelijkheid

Stuur de aansprakelijkheidstelling met het algemene schadeformulier zo spoedig mogelijk op naar Aon.


Rechtsbijstand

In geval van rechtsbijstand meld je dit zo snel mogelijk bij Aon.

Inboedel en reisbagage

Vul het algemene schadeformulier in en verstuur het zo spoedig mogelijk naar Aon. Bij de vraag 'soort verzekering' kruis je aan dat het om inboedel of bagage gaat. Naast het ingevulde schadeformulier moet je ook meesturen:

De aankoopbon, het garantiebewijs of een foto waarmee je het bezit, de waarde en de ouderdom van de verzekerde voorwerpen aantoont.

In geval van verlies, diefstal, vandalisme, inbraak, afpersing of beroving moet je uiterlijk binnen drie etmalen aangifte doen bij de politie.


Ongevallen

In geval van overlijden of blijvende invaliditeit moet Aon zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden over het ongeval of overlijden.

Hulpverlening

Bij hulpverlening buiten de grenzen van Nederland neem je contact op met Aon Assistance, zij zullen de noodzakelijke ziekenhuisopname, evacuatie, repatriëring of terugreis voor je organiseren.

+31 (0)10 448 8260

Zorg in de Verenigde Staten

Als je een zorgverlener in de Verenigde Staten nodig hebt, dien je vooraf contact met GMMI op te nemen. GMMI is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via: